Marta Földešová photography

family documentary photography/ rodinná dokumentárna fotografia

My favorite category. Photographs take place in your home or favorite place, where children feel the most natural. Such documentary photographs capture, in addition to portraits, favorite things, accessories, places that complement authentic memories. Photographs can take a short time - from two hours, through 24-hour documenting to long-term unlimited documenting./ Moja najobľúbenejšia kategória. Fotenie prebieha v domácom, alebo vami obľúbenom mieste, v ktorom sa deti cítia najprirodzenejšie. Takéto dokumentárne fotografie zachytávajú okrem portrétov aj obľúbené veci, doplnky, miesta, ktoré dopĺňajú autentické spomienky. Fotenie môže prebiehať krátko- od dvoch hodín, cez 24 hodinové dokumetovanie, až po dlhodobé časovo neobmedzené dokumentovanie.

Loading more...