Marta Földešová photography

PORTRAITS/ portréty

Portraits of people for their own needs, pleasure, or for commercial purposes such as prints, advertising, books.

/ Portrétovanie ľudí pre vlastné potreby, potešenie, alebo pre komerčné účely.

Loading more...