Marta Földešová photography

terms and conditions

Under the copyright and patents act ,Marta Földešová retains the copyright of all images taken. It is a criminal offence to copy, screen grab, scan or reproduce photographs without written consent by Marta Földešová. Once you have purchased digital files you are granted a licence to use your images for personal use. Your purchased files can then be used for sharing with your friends and family on social media sites, for updating model or acting portfolios, and printing out for yourself, family and friends. These images are not to be sold or given to any third parties without prior consent. Images that are purchased as digital files are not to be altered in any way that change the integrity of the image without prior consent. Images taken in photographic sessions may be used by Marta Földešová for display or marketing purposes. This could include social media, marketing literature, or galleries on this website. This is for the purpose of promoting my photography so clients can see the style of work I create. If you would prefer your child's and your's images not to be displayed in this way please let me know in writing when you book your photographic session. A 30EUR fee is payable when you book your photographic session and this secures your date and time in the diary. This fee is non-refundable but fully transferable to another date. Notice of change of deadline must be made at least 2 days before the agreed original date. In case of illness, it is possible to extend the term for an indefinite period, as I know that it can happen at any time.Your booking fee will be deducted from the cost of your photographic session, the balance of which is payable at your appointment. By booking a photographic session at Marta Földešová you are agreeing to all the above terms and conditions. I thank you for your respect.

Podľa zákona o autorských právach má Marta Földešová autorské práva na všetky nasnímané fotografie. Kopírovanie, sťahovanie fotografií, skenovanie alebo iná reprodukcia fotografií bez písomného súhlasu Marty Földešovej je trestné. Zakúpením digitálnych fotografií získavate licenciu na používanie fotografií na osobné použitie. Zakúpené fotografie je možné použiť na zdieľanie so svojimi priateľmi a rodinou, na stránkach sociálnych sietí, na aktualizáciu aktívnych portfólií a na tlač pre seba, pre rodinu a pre priateľov. Tieto fotografie sa však nemôžu predávať ani poskytovať žiadnym tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu. Zakúpené fotografie nemajú byť zmenené žiadnym spôsobom, ktorý mení charakter umeleckého diela ,bez predchádzajúceho súhlasu autora. Zhotovené fotografické diela môže umelecká fotografka Marta Földešová používať za účelom marketingu, konkrétne zobrazovania na sociálnych sieťach, v médiách, v portfóliách alebo galérii tejto webovej stránky. Účelom zobrazovania týchto fotografií je propagácia mojej práce, aby klienti mohli vidieť štýl mojej práce, ktorú ponúkam. Ak by ste nesúhlasili so zobrazovaním fotografií vás alebo vášho dieťaťa týmto spôsobom, oznámte mi to písomne, keď si rezervujete fotenie. Pri rezervácii fotografovania sa účtuje rezervačný poplatok vo výške 30 EUR. Tento poplatok zabezpečuje vami dohodnutý dátum a čas v denníku. Poplatok je nevratný, je však možné previesť ho na iný deň v mesiaci. Oznámenie o zmene termínu treba uskutočniť najmenej 2 dni pred dohodnutým pôvodným termínom. V prípade choroby je možné predĺžiť termín aj na dobu neurčitú, keďže viem, že k tomu môže kedykoľvek dôjsť. Váš rezervačný poplatok bude odpočítaný z celkovej sumy za fotografovanie, zostatok sa dopláca pri fotení. Používanie videozáznamu a vlastnej kamery je počas fotografovania zakázané. Rezerváciou potvrdzujete súhlas so všetkými vyššie uvedenými zmluvnými podmienkami. Ďakujem vám za váš rešpekt. 

bio

Mobil +421 904 270 216

E-mail: marta@martafoldesova.com

web: www.martafoldesova.com web: www.fotodnv.sk

EXIBITHIONS: "TABULA RASA" - 1st price in competition in journalistic photographers - Category Art and showbiz

 "WE ARE LIKE YOU" - Exhibition of portraits of people with Down Syndrome Society under the auspices of Down Syndrome in Slovakia to support the integration of people with this disability into society. 

 "ID" - photographic,danceand music projects explorind an identity of human being

"MENTAL ASSOCIATION" - Free topics'visual communication between designer Petra Šištíková and photographer Marta Földešová

EXPERIENCES: freelancer, slovak journals: SmeŽeny, 7plus , Mama a ja, Šarm, Moment, Pravda, Večerník.

EDUCATION: 1994 – 1997 Faculty of Philosophy of Comenius University, Department Of Journalism -Advertising 

links